paraboly

Parabolická anténa odráží přijímaný signál do svého ohniska, ve kterém je buďpřijímač - anténa a vnější jednotka s nízkošumovým zesilovačem (LNB), nebo jen anténa. Čím je větší plocha paraboly, tím silnější signál bude přijímačem v jejím ohnisku detekován. Má tedy větší zisk, roste tím ale její směrovosta tím i nároky na přesné nastavení. Vhodná volba velikosti antény závisí na EIRP a energetických zónách (vyzařovací diagram satelitu, který chceme přijímat).

Kvůli velkému průměru některých parabolických antén se používají tzv. "mesh" antény, které jsou tvořeny sítem, díky čemuž je anténa odolnější povětrnostním podmínkám.

U satelitní a pozemní mikrovlnné techniky rozlišujeme tyto paraboly:

  • středová (ohnisková - prime focus),

  • offsetová - je tvořená výsečí z ohniskové paraboly a její ohnisko leží mimo geometrický střed. Jako satelitní se lépe montuje, neboť odrazná plocha je takřka svislá. Proti parabole středové má hlavně tu výhodu, že ozařovač nestojí v cestě přijímanému signálu.

  • Cassegrain - používá pomocného hyperbolického zrcadla,umístěného v ohnisku,které odráží signál do středu odrazné plochy,v němž je umístěna vnější jednotka (přijímací/vysílací). Používá se jen u největších typů v profesionálních podmínkách.