Satelitní konvertory

Low-noise block converter (LNB, LNC, česky  označován jako "satelitní konvertor") je zařízení umístěné v ohnisku parabolické antény , přijímá signál z družice, zesiluje a převádí jej na nižší  kmitočet. Takto konvertovaný signál je koaxialním kabelem přiveden do satelitního přijímače, který jej dále demoduluje a zpracovává. Konverze je nutná proto, aby mohl být použit běžný (levný) koaxiální kabel, jenž vykazuje na vysokých kmitočtech příliš velký útlum.

 Universal LNB

V Evropě je nejčastější tzv. Universal LNB, často se mu říká prostě jen LNB. Ten přijímá signál v rozsahu 10,7 GHz – 12,75 GHz (pásmo Ku), a konvertuje jej do pásma satelitní mezifrekvence 950 MHz – 2150 MHz. Jelikož je mezifrekvenční pásmo užší než vstupní rozsah LNB, je tento rozsah rozdělen na dvě pásma:

  • Dolní pásmo 10,7 GHz – 11,7 GHz

  • Horní pásmo 11,7 GHz – 12,75 GHz

Jednotlivá pásma přepíná satelitní přijímač pomocí signálu o kmitočtu 22 kHz vysílaného po koaxiálním kabelu. Vstupní signál může mít horizontální nebo vertikální polarizaci. Přepínání polarizace je ovládáno stejnosměrným napětím , kterým je LNB napájen ze satelitního přijímače. Napětí 12,5 V – 14,5 V nastaví vertikální polarizaci a 15,5 V – 18 V horizontální.
Existují LNB s výstupem na 1 přijímač (Single), na 2 přijímače (Twin), na 4 přijímače (Quad) a na 8 přijímačů (Octo). Vnitřní uspořádání

LNB obsahuje vstupní vlnovod kruhového tvaru, do nějž vyčnívají dvě sondy převádějící přijaté elektromagnetické vlny na elektrický signál. Sondy jsou vzájemně pootočeny o 90°, jedna je ve vertikální a druhá v horizontální polarizaci. Ke každé sondě je připojen vstupní vysokofrekvenční nízkošumový zesilovač. K výstupu každého zesilovače je připojen rozbočovač, ten rozdělí spektrum na horní a dolní pásmo. Na každý výstup rozbočovače je připojen směšovač (jeden pro horní a druhý pro dolní pásmo), na jehož výstupu je mezifrekvenční signál, který je dále zesilován mezifrekvenčním zesilovačem. Kmitočet tohoto signálu je nižší o hodnotu kmitočtu lokálního oscilátoru než kmitočet vstupního signálu. Lokální oscilátory jsou dva, většinou s kmitočtem 9 750 MHz pro dolní pásmo a 10 600 MHz pro horní pásmo. LNB dále obsahuje elektronický přepínač, řízený satelitním přijímačem, který přepíná na výstup signál z dolního nebo horního pásma s vertikální nebo horizontální polarizací.

 

 LNB Quattro

LNB Quattro je určený výhradně pro spojení s multipřepínačem (používá se v rozsáhlých instalacích s větším množstvím přijímačů, např. bytový dům). Každý jeho výstup má jiné signálové spektrum. Jeden výstup je pro dolní pásmo 10,700 – 11,700 GHz ve vertikální polarizaci, druhý výstup pro dolní pásmo 10,700 – 11,700 GHz v horizontální polarizaci, třetí výstup je pro horní pásmo 11,700 – 12,750 GHz ve vertikální polarizaci a čtvrtý výstup pro horní pásmo 11,700 – 12,750 GHz v horizontální polarizaci. Nezkušenými uživateli bývá často zaměňován za Quad LNB. Tento typ LNB není určen pro přímé připojení čtyř přijímačů.

 Monoblock LNB

Pro příjem dvou družic je možné použít Monoblock, což jsou dva LNB a DiSEqC přepínač v jednom společném pouzdře. Jsou vyráběny s odstupem 4,3° nebo 6°, který odpovídá úhlové vzdálenosti mezi dvěma přijímanými satelitními pozicemi. Odstup 4,3° se používá s pro příjem pozic 19,2°E (Astra 1) a 23,5°E (Astra 3), a odstup 6° pro 19,2°E (Astra 1) a 13°E (Hot Bird). Také monoblocky se vyrábějí v provedení Single, Twin a Quad.

 Nastavení Monoblock LNB

Při pohledu na parabolu s monoblockem 4,3° z jižního směru (viz obrázek) levá strana monoblocku přijímá signál z orbitální pozice 23,5°E a pravá strana z pozice 19,2°E. Prakticky je jedno, která strana monoblocku je umístěna v ohnisku paraboly a která "šilhá". Pokud je v držáku upnuta levá část monoblocku, pak musí být parabola nasměrována na pozici 23,5°E. Pokud je v držáku upnuta pravá část, pak musí parabola směřovat k orbitální pozici 19,2°E (stejně jako na obrázku).
V menu satelitního přijímače je nutné nastavit port DiSEqC 1.0 přepínače. U většiny monoblocků je pravá část (19,2°E) připojena na port 1 a levá část (23,5E) na port 2, tato kombinace však není závazná a u některých výrobců může být zapojení opačné.
Častou chybou při montáži monoblocku je špatné nasměrování paraboly s ohledem na to, která strana monoblocku je umístěna v ohnisku. Například: Parabola je nasměrována na pozici 23,5°E a v ohnisku je umístěna pravá část monoblocku, potom pravá část (typicky DiSEqC port 1) přijímá signál z pozice 23,5°E a levá (typicky port 2) míří na cca 27,8°E. Na 27,8°E není žádná družice, tudíž přijímač nemá žádný signál, nebo přijímá slabý signál z nejbližší pozice 28,2°E.